Over DZC

Recreatieve Watersportvereniging “Dow Zeil Club” DZC is een onderafdeling van de Persooneelsvereniging “Dow Benelux N.V. – Terneuzen”.

De Dow Zeil Club is een recreatieve watersportvereniging en is opgericht in september 1968, waarmee de DZC een van de oudste onderafdelingen is van de Dow Personeelsvereniging. De vereniging stelt zich ten doel de zeilsport te stimuleren en te beoefenen, een en ander tegen redelijke kosten..

In tegenstelling tot de andere zeilverenigingen is het niet noodzakelijk dat men zelf over een boot of zeilplank beschikt want die stelt de DZC aan u beschikbaar. De DZC beschikt over een indrukwekkende vloot zeilboten, kanos e.d. welke te gebruiken zijn door jong-en oud. Een aantal boten hebben een vaste ligplaats aan de steiger van het “oude”  (noordelijke) jachthaventje aan de Otheense kreek, dit is direct gelegen aan het sinds 2016 nieuwe DZC hoofdkwartier, de botenloods aan de Rooseveltlaan in Terneuzen, waar de overige boten en al het andere materiaal zoals zeilen, zwemvesten, peddels e.d opgeslagen zijn. Dit is een gemeenschappelijk terrein samen met de RowDow roeivereniging.

Het lidmaatschap van de DZC is een gezins-lidmaatschap; het gehele gezin kan onbeperkt gebruik maken van het materiaal van de DZC. De DZC organiseert elk zomerseizoen een aantal activiteiten; zeillessen voor jong en oud, zeilwedstrijden op de kreek, catamaran zeilen bij Cadzand en varen op het Veerse meer.

U kunt met uw gehele gezin van een aantal evenementen genieten, bovendien kunnen uw kinderen geheel kosteloos leren zeilen. Wanneer men de zeilkunst machtig is, is dit tevens een fantastische mogelijkheid om de lange schoolvakantie met veel plezier te beleven, als het weer ons tenminste niet in de steek laat.

Voor het onderhoud van de vloot en de zorg voor het materiaal in het algemeen, het geven van zeillessen, de organisatie van wedstrijden en andere evenementen, is de DZC volledig aangewezen op de vrijwillige inzet van haar leden.

Dow PV leden kunnen met het gehele gezin lid worden van de DZC voor een contributie van 65 Euro per jaar voor het gehele gezin.  Er zijn geen verdere kosten voor de lessen.  Als je een DZC brevet hebt krijgen, mag je op eigen gelegenheid een boot lenen.

 

(English)

Recreational Watersports Association “Dow Sailing Club” DZC is a subdivision of the Personal Association “Dow Benelux N.V. – Terneuzen”.

The Dow Zeil Club is a recreational water sports association and was founded in September 1968, making the DZC one of the oldest subdivisions of the Dow Personnel Association. The association aims to stimulate and practice sailing, all this at a reasonable cost.

Unlike the other sailing clubs, it is not necessary that you have a boat or sailing board yourself, because the DZC makes it available to you. The DZC has an impressive fleet of sailing boats, canoes, etc. that can be used by young and old. A number of boats have a fixed berth at the jetty of the “old” (northern) marina at the Otheense creek, this is located directly at the new DZC headquarters since 2016, the boat shed at Rooseveltlaan in Terneuzen, where the other boats and all the other material such as sails, life jackets, paddles, etc. are stored. This is a common area together with the RowDow rowing club.

The membership of the DZC is a family membership; the whole family can make unlimited use of the DZC material. The DZC organizes a number of activities every summer season; sailing lessons for young and old, sailing competitions on the creek, catamaran sailing at Cadzand and sailing on the Veerse lake.

You can enjoy a number of events with your whole family, and your children can learn to sail completely free of charge. If you are skilled in sailing, this is also a fantastic opportunity to enjoy the long school holiday with pleasure, if the weather does not let us down.

For the maintenance of the fleet and the care of the equipment in general, the giving of sailing lessons, the organization of competitions and other events, the DZC is fully dependent on the voluntary commitment of its members.

Dow PV members can join the DZC with the whole family for a contribution of 65 Euro per year for the whole family. There are no further costs for the lessons. If you have a DZC certification, you can borrow a boat on your own.